Writing Research Papers


לשמור על איזון בחשבון שלנו

קרא עוד...

לשמור על איזון בחשבון שלנו


לשמור על איזון בחשבון שלנו

אחת המטרות שלנו כאנשים מבוגרים, גם למי שלא עובד בתור רואה חשבון ירושלים, היא להגיע למצב בו נשמר האיזון שלנו בין הכנסות לבין ההוצאות כך שלא רק שלא נהיה חייבים לבנקים אלא אפילו נצליח לחסוך מעט גרוש לבן ליום שחור כפי שנאמר לנו רבות במסגרת המשפחתית אך כמובן שבדרך כלל לא קיבלנו את הכלים לכך. אלו בינינו אשר פנו ללימודים של מנהל עסקים או של כלכלה, יקבלו את הכלים באופן רשמי ואת השימוש יעשו בהתאם להפנמה של הדברים וכמובן במידת האפשר..

במהלך שנות הלימודים, אחד הדברים הקשים ביותר הם השמירה על חשבון בנק מאוזן במיוחד בגלל הסיבה שאנו המממנים העיקריים של הלימודים שלנו ושל המחייה שלנו ולכן כדאי לנו להתכונן למהלך הלימודים בטרם עת ועוד הרבה לפני שהחלטנו מה נלמד, הדרך העיקרית להתחיל היא פשוט לעבוד ולחסוך כל גרוש אפשרי לפני שיתחילו הלימודים ולפני שבכלל נרשמנו אליהם, כך גם אם לא נצליח לממן את התואר כולו, לפחות יהיה לנו מעט כסף למחייה במהלך התקופה או מעט כסף שנוכל להיעזר בו במידה והחשבון שלנו נחסם, או מגיע למצב של חשבון מוגבל מיוחד.. על פי רוב לא יוצא כך הדבר, חלקנו יוצאים לטייל בעולם וחלקנו מצטרפים ישר ללימודים כך שבבת אחת החשבון שלנו בבנק יוצא מאיזון וזאת עוד הרבה לפני ששילמנו את הלימודים.

סטודנטים רבים פונים לאפשרות של קבלת מלגה, גם אם הם לא עומדים בקריטריונים לקבלה ובין אם נקבל מלגת לימודים ובין אם לא ולמרות שבוודאות נוכל לקבל לפחות מלגה לשנת לימודים אחת וזאת תלוי איפה נבחר ללמוד וכדומה, עדיין, בדיוק כמו כל סטודנט במהלך דרכו, ניאלץ כנראה להיעזר בכל דרך אפשרית בתומכים חיצוניים כגון אלו בני בייתנו, ההורים או כגון אלו שיכולים לתת לנו הלוואה לסטודנטים בתנאים טובים ומיוחדים.

עבודה רבותיי, אין ברירה, יציאה ללימודים אינה פוטרת אותנו מהמחויבות העיקרית שלנו בחיים, אשר לשמה בין השאר גם בחרנו לצאת ללימודים, ואם כבר עבודה, לא צריך להתפשר על השכר, עבודות לסטודנטים הן עבודות זמניות או כאלו בעלות שעות מועטות ולכן עלינו לדרוש ולקבל תשלום הולם שעתי, תשלום כזה שיאפשר לנו לפחות לא להיכנס לחובות מיותרים וכזה שנוכל להיעזר בו לשלם חלק מההלוואה ללימודים.

היכנסו לפרטים נוספים לאתר rv-cpa.com

צור קשר


Thank You ! Your email has been delivered.